Εργατικά Θέματα

  • »Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
  • »Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
  • »Συμβουλές για εργασικά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις.
  • »Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΟΕΔ.
  • »Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
  • »Διενέργεια συνεντεύξεων για επιλογή προσωπικού για λογαριασμό της επιχείρησης και επιμόρφωση των εργαζομένων.
  • »Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων.
  • »Προσφυγές